OPLEIDING EN INSTRUCTIE

  • Met opleiding bedoelen wij het van A-Z theorie en praktijk uitvoeren van een opdracht. De bij ons werkende instrumentmakers Andy en Jati zijn afgestudeerd in Solo, nabij Yogyakarta. Dat is een brede basisopleiding.
  • Met instructie bedoelen wij een overlegsituatie waarbij in de discussie vanuit verschillende kanten argumenten worden aangedragen om zo tot een doordacht ontwerp van een prothese of orthese te komen.

Voor de meeste prothesen en orthesen zijn bekende ontwerpen al in de basis opleiding behandeld. Bij specifieke problemen is uitgebreide instructie nodig, bijvoorbeeld voor een parapodium met klikklak of het vervaardigen van post polio orthesen. De door Ger Kamer gehanteerde instructie methode gaat als volgt:

Instructie methode:

  1. Patiënt ontvangst,
  2. Bespreken diagnose,
  3. Overleg of er maar één of meerdere mogelijkheden zijn om een oplossing te bieden. Daarbij worden tekeningen gemaakt om duidelijk te maken hoe de constructie moet worden om te voldoen aan het driepunts principe.
  4. Vervolgens bespreken we welke materialen nodig zijn en waar deze vandaan moeten komen.

Materialen

In Indonesie zijn lokale leveranciers voor grondstoffen en b.v. polypropyleen, lijm, leer, gipszwachtels en dergelijke. Knieën en buizen en koppelingen worden uit verschillende landen geïmporteerd en zijn, zij het tegen een flinke prijs, gewoon te koop. Sinds kort is ook Ottobock weer vertegenwoordigd in Jakarta. Het vervaardigen van de polyprop orthesen gebeurd in Yayasan Harapancu. Scharniersystemen worden bij Ottobock besteld . Bij het gebruik van giethars soorten en verstevigingen met carbon e.d. worden de orthesen in Amsterdam bij Kamer Orthopedie gemaakt. In de komende 2 jaar moet dat in Cirebon gaan gebeuren.